Tên Khác
Uzaki-chan Wants to Hang Out!, Uzaki-chan Wants to Play!
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại