Tên Khác
Thời niên thiếu của Black Jack; Young Black Jack
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại