Tên Khác
Last Quarter; 下弦の月; Trăng Cuối Tháng
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại