Tên Khác
Code vein - Memory echoes , Code Vein
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại