Tên Khác
The Heart of Thomas, Thomas no Shinzou
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại