Tên Khác
Trace: Hồi tưởng của nhà nghiên cứu pháp y Viện Nghiên cứu Điều tra tội phạm, トレース 科捜研法医研究員の追想, Trace: Recollections of a Forensic Researcher
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại