Tên Khác
Angel of Slaughter Episode 0; 殺戮の天使 Episode.0
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại