Tên Khác
Ragna Crimson, Alternative : ラグナクリムゾン ; 라그나 크림슨
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại