Tên Khác
Mật mã khởi nguồn sinh mệnh; Sinh mệnh nguyên đại mã; The source code of Anima;
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại