Tên Khác
The Solitary Gourmet, Der Gourmet – Von der Kunst allein zu genießen, El Gourmet Solitario, Gourmet, Kodoku no Gurume, Le Gourmet Solitaire, Samotny Smakosz, Solitary Gourmet, The Solitary Gourmand, A Solitary Gourmet, The Lonely Gourmet, 孤独的美食家, 孤独の
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại