Tên Khác
Megaman X: Iregular Hunter
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại