Tên Khác
Saint Seiya: Next Dimension - The Myth of Hades; Saint Seiya - Next Dimension; Seinto Seiya: Nekusuto Dimenshon - Meiō Shinwa
Tác giả
Họa sĩ
Nhóm dịch
Đang Cập Nhật
Thể loại